*
 
 

Organizatorzy:

 

Biuro projektu:

ul.Sosnkowskiego 47
10-693 Olsztyn  
tel./fax   +48 (89) 541 29 15 

email: ensk.fnm@wp.pl

Koordynator merytoryczny - dr Krzysztof Lendzion,
tel.  792 031 013   (udziela wszelkich informacji o projekcie)

Kierownik biura - Agnieszka Charytoniuk
tel.  668 094 357

Specjalista ds. promocji i rekrutacji - Maciej Kubisty
tel.  693 839 242

Koordynator w  Akademii Kurta Schellera w Warszawie
Małgorzata Laskus - tel. 604 598 054