*
 
 

Właścicielem portalu jest Partnerstwo w składzie: Fundacji na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” z Olsztyna, „Kurt Scheller Academy” spółka z o.o. z Warszawy oraz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zawiązane w celu realizacji projektu Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny zwanego dalej Partnerstwem.

Wszystkie dane znajdujące się na portalu są zastrzeżone i nie są udostępniane osobą trzecim bez pisemnej zgody Partnerstwa.

Materiały graficzne (filmy, zdjęcia) oraz teksty prezentowane na portalu podlegają ochronie praw autorskich i nie mogę być wykorzystywane bez pisemnej zgody ich autorów.

Informacje i zdjęcia dotyczące osób fizycznych lub prawnych są autoryzowane i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody.

Partnerstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie komputera wynikające z korzystania z portalu.

Partnerstwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek na stronie bez wcześniejszego informowania o takiej zmianie.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Agnieszki Charytoniuk tel./fax   +48 (89) 541 29 15